barra

1-ви Интерактивен семинар

Това събитие, си постави за цел да повиши информираноста на целевите групи за продуктите, материалите и резултатите от петте проекта включени в проекта KEYS. Участниците бяха помолени да оценят приложимоста и ефективността на тези продукти и материали. Семинарът предостави платформа за дискусия между организаторите и представители на целевите групи за образованието, развиващо компетентности и за събиране на идеи за по-нататъшно разпространение на проектните продукти в страните партньори.

 

1st NIS Seminar Poster

Тук можете да видите, презентациите, показани по време на събитието: