barra

Резултати

Очаквани резултати:

-Организиране на 4 национални интерактивни семинари за представяне и разпространение на резултатите от 5 проекта SUSTAIN, AQUEDUCT, KeyTTT, READIT, IDiaL;
- Събиране на обратна информация от целевите групи относно приложимостта и преносимостта на използваните методологии;
- Провеждане на експертен анализ и кръстосана проверка на методологията, която е в основата на продуктите;
- Събиране на информация за добри практики и реализирани проекти и инициативи за придобиване на ключови компетентности;
- Организиране на международна конференция в Истанбул, за да се обсъдят и валидират постиженията на проекти и инициативи, както и да се осигури място за обмяна на опит и работа в мрежа;
- Изготвяне на програма за обучение на учители, базирана на резултатите от изследванията и анализите, която да помогне на учителите и училищните педагози успешно да организират и провеждат обучение базирано на компетентности.

Last modified on Петък, 18 Юли 2014 08:49