barra

5

 

Четвъртия Национален Интерактивен Семинар (НИС), чийто организатор беше Фондация „Междукултурно сътрудничество" се проведе на 19-ти юни 2014 г. в София.

3-тия Национален Интерактивен Семинар се проведе в Алден Бизен (Белгия).

Третият национален интерактивен семинар, насочен към популяризиране на постиженията и резултатите от петте проекта вече приключи. Събитието беше насочено към разпространение на информация за проектите и резултатите им сред нови потребители в Белгия и събиране на обратна информация за приложимостта на продуктите и методите, изработени в рамките на тези проекти.

Вторият Интерактивен Семинар се проведе на 3ти, Април 2014 г. в Рим в Università Degli Studi Guglielmo Marconi (Италия).

Семинарът беше насочен към популяризиране на постиженията и резултатите от петте проекта сред нови целеви групи потребители. В семинара взеха участие повече от 80 участници от цяла Италия. Петте проекта бяха представени като "отправна точка" към по-широко използване на базираното на компетентности преподаване в рамките на учебната програма.

Първият национален интерактивен семинар се проведе на 21 Януари 2014 г. в Space Camp, Измир (Турция).

Това събитие, си постави за цел да повиши информираноста на целевите групи за продуктите, материалите и резултатите от петте проекта включени в проекта KEYS. Участниците бяха помолени да оценят приложимоста и ефективността на тези продукти и материали. Семинарът предостави платформа за дискусия между организаторите и представители на целевите групи за образованието, развиващо компетентности и за събиране на идеи за по-нататъшно разпространение на проектните продукти в страните партньори.