barra

Проектите на KEYS

Проектът KEYS има за цел да популяризира резултатите от пет успешни проекта, осъществени по програма Коменски (в рамките на Програмата за учене през целия живот), насочени към развиването на ключови компетентности за учене през целия живот. По този начин проектът си поставя за задача да осигури подкрепа за учителите и училищните педагози за прилагане на образование, базирано на компетентности, което да съответства на изискванията на съвременния живот.

keys collage

Петте проекта – SUSTAIN, AQUEDUCT, KeyTTT, READIT, IdiaL – ще бъдат популяризирани чрез четири Национални интерактивни семинара (НИС), организирани в Турция, България, Италия и Белгия.

Партньорите по проекта KEYS също така ще изследват методологическата основа на продуктите (учебни помагала и онлайн ресурси), изработени в рамките на тези проекти и ще популяризират принципите на успешното обучение, което развива ключови компетентности. Успоредно с анализа на експертите, партньорите ще събират обратна информация от целевите групи по проекта, относно приложимостта и ефективността на методиките с оглед на изискванията на съвременното образование.

Целева група: Учители, преподаватели и възпитатели в национален и международен контекст.

 

Last modified on Вторник, 01 Юли 2014 14:26
More in this category: Резултати »