barra

Партньори

Фондация Междукултурно сътрудничество (България)

Фондация Междукултурно сътрудничество е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 2003 година. Тя е активна в прилагането на образователни проекти на международно и национално ниво, подкрепя прилагането на съвременни образователни практики, които помагат на учителите да отговорят по-адекватно на нуждите на обучаемите в динамичния и непрестанно променящ се съвременен свят. Основните цели на ФМКС са в подкрепа на установяване на отношения на толерантност, съгласие, взаимно уважение и сътрудничество в национален, регионален, европейски и международен аспект; насърчаване и подкрепа на свободния обмен на идеи и добри практики; да съдейства за устойчивото развитие и напредък на обществото чрез инициативи, които допринасят за разпространението на знания, и т.н. На национално ниво ФМКС сътрудничи с образователни институции (училища и университети), други организации с нестопанска цел и местните общински власти.
От основаването си ФМКС е инициатор и партньор в единадесет международни проекти, подкрепени от Европейската комисия в рамките на програма Сократ и LLP. Някои от тези проекти са в областта на многоезичието и междукултурната проблематика, а други са насочени към въпроси, свързани с квалификацията на учителите и изработване на учебни материали и ресурси.

Интернет страница: http://www.iccfound.org

 

USGM4          Università Degli Studi "Гулиелмо Маркони" (Италия)

Università Degli Studi "Гулиелмо Маркони" (USGM) е първото висше учебно заведение, работещо по модела "Open University". USGM е създадена през 2004 г., като първият италиански отворен университет с цел да разпространява и да произвежда знание с подходящи методи за обучение, достъпно за всички както в Италия, така и в световен мащаб.

USGM внедрява иновативни учебни методи чрез разработване на подходящи проучвания и стратегии за използване на най-модерните технологии за интегриране и комуникация (електронно обучение, чат, форум, видеоконферентна връзка и т.н.), семинарни дейности (работни срещи, семинари и др.). Моделът "отворен университет" е движещ фактор в рамките на информационното общество и е в състояние да изпълнява стратегически функции в професионалното обучение, създаването на знания и разпространението на дигиталната култура.

Интернет страница: http://www.unimarconi.it

 

Alden biesen wit zwart   Landcommanderij Alden Biesen (Белгия)

Landcommanderij Alden Biesen е държавен културен център към Министерството на културата и агенцията по Изкуство и културно наследство на фламандското правителство. Центърът функционира като международен културен и образователен център, като разполага с изключително добра инфраструктура, пансион и заседателни зали, базирани в исторически замък. Също така е известен като място за туризъм и с провеждане на международни културни събития: опера на открито, международен фестивал на разказването на истории и т.н.

Центърът Alden Biesen организира и ръководи национални и международни курсове, семинари и конференции, квалификационни курсове за учители и други обучители по европейски въпроси, самооценка, международно управление на проекти, работа в мрежа и по европейски въпроси за гражданство и културно наследство.

Екипът на Центъра е много активен в работата си по международни проекти. Чрез участие в тези проекти Alden Biesen получава актуални иновативни знания, практики и експертен опит, който след това се разпространява чрез дейностите за обучение в Центъра.

Alden Biesen координира редица проекти и мрежи по Грюндвиг, GINCO (Grundtvig International Network of Course Organisers) и GINCO T & T (обучение за организатори на Грюндвиг курсове), SEALLL (висококачествени грижи в областта на образованието за възрастни) и е партньор в ComNet (мрежа в областта на образованието), VIP и VILMA (валидиране на неформално обучение) и ECHOE (наследство и отворено образование).

Интернет страница: http://www.alden-biesen.be

 

doga-logo  Училища „Дога" (Турция)

Веригата частни училища „Дога" управлява над 80 училища в Турция, а също така и два кампуса в Кипър и в Канада. В училищата се обучават около 40 000 ученици, а персонала наброява над 5000 човека. Целта, която си поставят училищата „Дога" е да предоставят възможности за индивидуално развитие на учениците. Преподавателският състав и администрацията на институцията са активно ангажирани в разработването и прилагането на иновативни учебни концепции, сред които такива, които да развиват предприемачеството (програмата t-MBA), връзката с природата и екологичното съзнание (Природна концепция за обучение) и др. Училищата полагат много усилия за интензивно развитие на ключови компетентности у обучаемите чрез извънкласни дейности и инициативи, реализирани в рамките на учебната програма.
През 2009 училищата „Дога" стартират инициативата "Детски университет". Начинанието, подкрепено от Истанбулския университет и одобрено от Съвета за висше образование в Турция, има за цел да даде възможност на талантливи ученици на възраст между 10 и 17 години да имат възможност да срещат водещи учени в различни области, да бъдат ангажирани в летни училища, семинари, научни екскурзии и научни модули на преподаване. Програмата също така има за цел да помогне на учениците да развиват своите таланти от рано и да им предостави необходимите ресурси за да направят правилния образователен и професионален избор в бъдеще.

За политика на училища „Дога" европейските проекти са от жизненоважно значение, тъй като са инструмент за формиране на следващото поколение учащи, съобразени с нуждите на съвремието. Много училища в рамките на националната мрежа инициират и участват всяка година в проекти за училищно партьорство по програма Коменски. Училища „Дога" успешно управляват централизирани международни проекти като „Нантехнологии и обучение по науки" (NTSE). Училищата също така имат огромен капацитет за разпространение и прилагане на образователни инициативи чрез учениците си, екипа и клоновете си в национален и международен контекст.

Интернет страница: http://www.dogaschools.com

 

 

logo space     Space Camp - Турция

SpaceCamp Turkey e космически център за обучение,намиращ се в гр. Измир, Турция. Програмите на центъра са адаптирани за деца и младежи на възраст от 9 до 15 години, с интереси в областта на астрономията, физиката, математиката, технологиите, биологията и всички други науки.
Програмите на космическия център дават възможност на участниците да работят със съвременни технологии, тренажори и оборудване в областта на астрономията, астро-физиката, роботиката, биологията. Провеждат се занятия по конструиране на ракети, управление на космически совалки, термодинамика и много други. Участниците обличат астронавтски костюми, тренират на реални тренажори за подготовка на астронавти, изпробват движенията в безтегловна среда, упражняват се в предната палуба на совалка и много други. Предлаганите програми са с продължителност от 2, 5 или 6 дни. Обучението се провежда изцяло на английски език от специално подготвени треньори и специалисти. Участниците получават сертификати, които са високо ценени в голям брой училища и университети по света.
В света има едва три подобни центъра, като в Европа, Близкия изток и Азия SPACE CAMP Turkey e единственият, функциониращ учебно-треноровъчен лагер.

Интернет страница: http://www.spacecampturkey.com

 

 

Last modified on Петък, 18 Юли 2014 08:51