barra

Проектът SUSTAIN адресира образованието на ученици от 5 до 12-годишна възраст и е насочен към развиването на ключови компетентности за учене през целия живот. Иновативността на проекта се състои в избрания подход, който стъпва върху концепцията, че връзката с природата, създадена у децата в ранна възраст, е предпоставка за изграждане…
Проекта READ IT си поставя за цел да идентифицира, тества и приложи методика, която ще помогне на учителите да придобият нови умения за работа с видео-продукция, чрез използването на дигитален сторителинг. Проектът спомага за повишаване на интереса на младите хора към четенето, което е важна първа стъпка преди произвеждането на…
KeyTTT – „Работа в екип, Обучение и Технологии за развитие на ключови компетентности" е проект, чиято основна цел е да се съберат добри практики от училищната и извънучилищната среда и се създаде иновативна методика за развиване на ключови компетенции в обучението по математика и природни науки в прогимназиалната степен.
В основата на проекта IDIal стои разбирането, че литературата притежава потенциал да участва в образователния процес по много и различни начини – не само като обект на изучаване, а и като инструмент за работа, насочена към личностното израстване на учениците и допринасяща за изграждане у тях на ключови компетентности за…
Страница 1 от 2