barra

5

 

Het vierde nationaal interactief seminarie was erop gericht de resultaten te valoriseren en te promoten van de vijf vorige Comenius multilaterale projecten die focusten op het verwerven van kerncompetenties voor levenslang leren. Op die manier probeerden de partnerschappen ondersteuning te geven aan de leerkrachten en de opvoeders, met het oog op het implementeren van competentiegericht onderwijs dat aan de eisen van het hedendaagse leven voldoet.

Het derde interactief seminarie vond plaats op de 8ste mei in Alden Biesen, België.

Het derde nationaal interactief seminarie had als doel de resultaten van de vijf reeds afgesloten COMENIUS multilaterale projecten te verspreiden. Dit evenement wilde nieuwe doelgroepen van gebruikers betrekken, om zo feedback te verzamelen over de toepasbaarheid van deze resultaten, hun overdraagbaarheid en doeltreffendheid, met het oog op een nieuwe geïntegreerde methode gericht op competentiegericht leren.

Het tweede interactief seminarie vond plaats op de 3de April 2014 in Rome, in de Università degli Studi Guglielmo Marconi (Italië).

Dit evenement had als doel het promoten van de resultaten van de vijf projecten bij nieuwe doelgroepen. Ook de feedback over de toepasbaarheid van de producten was belangrijk. De vijf Comeniusprojecten werden voorgesteld als vertrekpunt voor een breder gebruik van competentiegericht onderwijzen binnen de bredere stroming van lesgeven.

Het eerste interactief seminarie vond plaats op de 21ste januari 2014 in Izmir (Turkijë) in het Space Camp centrum.

Deze conferentie was erop gericht om de aandacht van de doelgroep te vestigen op de producten en resultaten van de vijf KEYS projecten. Het was ook belangrijk om feedback te krijgen over de toepasbaarheid, de overdraagbaarheid en effectiviteit van deze producten. Er was gelegenheid tot discussie tussen de projectpromotoren en de doelgroep over competentiegericht onderwijs, er werden ideeë verzameld voor verdere disseminatie in de partnerlanden en de banden met het 'lokale onderwijsveld' werden versterkt.