barra

Partners

Intercultural Co-operation Foundation (Bulgaria)

De Intercultural Co-operation Foundation (ICCF) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie, opgericht in 2003. De ICCF voert educatieve projecten uit op nationaal en internationaal niveau om innovatieve onderwijspraktijken te helpen implementeren.
De doelstellingen van ICCF zijn:
- Het ondersteunen en promoten van tolerantie, wederzijds respect en samenwerking in een regionale, nationale en internationale context,
- Het bevorderen van vrije meningsuiting en het uitwisselen van ideeën,
- Het ondersteunen van initiatieven en projecten over duurzaamheid.
Op nationaal niveau werkt de ICCF samen met scholen en universiteiten, andere non-profit organisaties en lokale overheden.
Sinds haar oprichting was de ICCF coördinator of partner in elf internationale projecten, ondersteund door de EU via het Socrates en LLP programma. Enkele van deze projecten handelen over meertaligheid en interculturaliteit, andere richten zich op het produceren van nascholingsmateriaal voor leerkrachten.

Website: http://www.iccfound.org

 

USGM4          Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (Italy)

De Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (USGM) is de eerste hogeschool in Italië volgens het model van een open universiteit. Ze werd opgericht in 2004 door het Ministerie van Universiteiten en Research met als doel het produceren en verspreiden van kennis en iedereen in italië en in de wereld toegang te geven tot degelijke instrumenten voor kennisverwerving.

De USGM past innovatieve didactische methodes en technieken toe en combineert moderne media en communicatietechnieken voor non-residentieel onderwijs (e-learning, chat, forum, videoconferencing etc.) met seminaries en workshops. De Open Universiteit vertegenwoordigt een drijvende kracht binnen de informatiemaatschappij en heeft een strategische functie in professionele ontwikkeling, productie van kennis en de digitale cultuur.

Web site: http://www.unimarconi.it

 

Alden biesen wit zwart   Landcommanderij Alden Biesen (Belgium)

De Landcommanderij Alden Biesen, gevestigd in een historisch kasteel met een Europese missie, is een cultuur- , conferentie- en seminariecentrum van de Vlaamse Overheid dat deel uitmaakt van het Agentschap Kunsten en Erfgoed van het Vlaamse Ministerie van Cultuur.
Het centrum organiseert nationale en internationale projecten, alsook cursussen, seminaries en conferenties over culturele en educatieve onderwerpen op Europees niveau.
Alden Biesen is ook organisator van het grootste internationaal meertalig Vertelfestival in Europa. Onder de naam 'Alden Biesen Vertelkasteel' breidde de Landcommanderij haar vertelactiviteiten uit en ontwikkelt zich stilaan tot een Europees expertisecentrum en steunpunt voor vertelkunst. In dit kader biedt de Landcommanderij internationale storytelling workshops aan, masterclasses, netwerkactiviteiten, ondersteuning en banden met het onderwijs.

Website: http://www.alden-biesen.be

 

doga-logo  Doga Schools (Turkey)

Doga Scholen beheert 46 scholen in Istanbul, 47 scholen in de rest van Turkije, twee campussen in Cyprus en een Doga Hogeschool in Canada. In totaal onderwijst de groep 40.000 leerlingen/studenten en stelt ze 5.000 personeelsleden aan het werk.
Het doel van Doga Scholen is om voor de leerlingen een individueel ontwikkelingstraject uit te bouwen dat multi-directioneel, participatief, creatief en 'gevoelig' is. De leerkrachten en het management van Doga Scholen werken actief aan het ontwikkelen van innovatieve onderwijsconcepten die o.a. het ondernemerschap bevorderen (t-MBA programma) evenals de link met de natuur en met ecologisch bewustzijn en zij doen grote inspanningen voor de intensieve ontwikkeling van sleutelcompetenties via initiatieven binnen en buiten het curriculum.
In 2009 lanceerden de Doga Scholen de 'Kinderuniversiteit'. Dit initiatief, ondersteund door de Universiteit van Istanbul en goedgekeurd door de Raad voor Hoger Onderwijs in Turkije, wil hoogbegaafde leerlingen tussen 10 en 17 jaar toegang geven tot extracurriculaire informatie van vooraanstaande wetenschappers uit verschillende disciplines via zomerklassen, workshops, excursies en speciale wetenschappelijke modules op school. Het programma is er ook op gericht om de leerlingen snel hun talenten te leren ontdekken en hen te helpen de juiste studiekeuzes te maken.
Voor het beleid van de Doga Scholen zijn de Europese projecten van vitaal belang want zij zijn het ideale middel om de volgende generatie studenten te vormen volgens de noden van hun tijd: communicatie, gevoeligheid en verantwoordelijkheid. Vele scholen in het nationale netwerk zijn actief in Comenius Schoolpartnerschappen. Doga Scholen zijn ook actief in verschillende gecentraliseerde projecten, o.a. NTSE, een KA3 ICT project, en het Comenius Multilateraal project SUSTAIN.
De organisatie heeft een enorme capaciteit voor disseminatie en implementatie dankzij haar leerkrachten, studenten afdelingen en campussen en dit in een nationale en internationale context.

Website: http://www.dogaschools.com

 

 

logo space     Space Camp Turkey (Turkey)

Space Camp Turkey is een educatief centrum voor de promotie van natuurwetenschappen in het onderwijs. Het centrum spitst zich toe op het motiveren van jongeren om een carrière uit te bouwen in wetenschappen, wiskunde of technologie. Via interactieve simulaties gerelateerd aan ruimtewetenschappen leren jongeren en volwassenen over communicatie, teamwork en leiderschap in een dynamische en attractieve omgeving.
Programma's in Space Camp Turkey focussen op simulatoren om deelnemers het gevoel te geven te leven en te werken in de ruimte. Het duurt 8,5 minuten om de ruimte te bereiken maar het duurt jaren om een echte missie voor te bereiden. In het Space Camp reduceren we deze jaren voorbereiding tot 2 - 6 dagen.
Space Camp Turkey is het derde Space Camp in de wereld. Wij zijn trots het enige onderwijscentrum te zijn in Zuid-Europa en Azië met dergelijke faciliteiten. Het centrum ligt in de Aegean Free Zone, een hoog technologisch industriepark, beheerd door ESBAS.

Website: http://www.spacecampturkey.com

 

 

Last modified on vrijdag, 18 juli 2014 08:51
More in this category: « KEYS Outcomes Contacten »