barra

5

 

Dördüncü Ulusal İnteraktif Seminer, Hayat Boyu Öğrenme Temel Yeterliliklerinin edinilmesine yönelik olarak hazırlanmış olan beş çok uluslu Comenius Projesinin elde etmiş olduğu sonuçların değerlendirilmesi ve tanıtımını hedeflemiştir. Ortaklıkların niyeti de bu sayede günümüz hayatının ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yeterlilik temelli eğitimin uygulanmasında öğretmen ve okul eğitmenlerine destek sağlayabilmekti.

Üçüncü Ulusal İnteraktif Seminer, 8 Mayıs 2014 tarihinde Belçika Alden Biesen'de , Alden Biesen Şatosu'nda gerçekleştirildi.

Üçüncü Ulusal İnteraktif Seminer, daha önceden kapanmış olan beş çok uluslu Comenius Projesinin çıktı ve sonuçlarını tanıtmayı hedeflemiştir. Etkinlik,yeterlilik temelli öğrenime odaklı yeni bir entegre (tümleşik) metodoloji için söz konusu projelerin uygulanabilirlik, aktarılabilirlik ve etkinliği konularında geri bildirim toplayabilmek amacıyla yeni gruplardan hedef kullanıcılara yönelik olarak gerçekleştirildi.

İkinci İnteraktif Seminer, 3 Nisan 2014 tarihinde Roma'da, Università degli Studi Guglielmo Marconi (İtalya) düzenlenmiştir.

Bu etkinliğin amacı, beş alt projenin çıktı ve sonuçlarının yeni gruplar içinde tanıtımını yapmak ve bunların, projenin araştırma ve gerçekleştirilme gidişatı amaçlarıyla uygulanabilirlik, aktarılabilirlik ve etkinlikleri husunda geribildirim almaktı. Söz konusu beş çok uluslu Comenius Projesi, eğitimde ana görüş içinde yeterlik temelli eğitimin daha geniş kapsamlı kullanılması için "haraket noktası" olarak sunuldu.

Birinci ulusal interaktif seminer, 21 Ocak 2014 tarihinde İzmir'de (Türkiye) Uzay Kampı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin amacı, KEYS bünyesindeki beş projenin ürün ve çıktıları hakkında hedef grubun farkındalığını artırmak; bu ürün ve çıktıların ortak ülkelerin eğitim bağlamlarında/ bağlamlarına uygulanabilirlik, aktarılabilirlik ve etkinliği hususlarında geribildirim almak;proje düzenleyiciler ve hedef gruplar arasında yeterlik temelli eğitim konusunda bir tartışma platformu oluşturmak; ortak ülkelerde ürünlerin daha iyi yaygınlaştırılması kanalları hususunda fikirler elde etmek ve yerli halkla bağların güçlendirilmesi idi.