barra

SUSTAIN, iki yıllık bir program bünyesinde mahalli çalıştaylar, online sınıf uygulamaları ve İstanbul'daki bir ormanlık alanda düzenlenen yüz yüze öğretmen eğitim faaliyeti vasıtasıyla en iyi sonuçları ve eğitim öğretim kalitesini artırmaya yönelik yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla ortak ülkelerden gelecek iyi uygulamaların toplanması ve paylaşımını amaçlamış olan bir Comenius projesidir.
"Öğretmenlerin, OKUMAyı Dijital Hikaye Analatımı kullanarak daha eğlenceli bir hale getirmesine yönelik eğitimi" projesi olan READ IT,öğretmenlerin Dijital Hikaye Anlatımı içerikli videolar hazırlarken yeni beceriler edinmesini sağlayacak öğretici bir yöntemin tanımlanması, uygulanması ve denenmesini hedeflemiştir
KeyTTT, Bulgaristan, Stara Zagora'daki Trakia Üniversitesi Enformasyon ve Hizmet İçi Öğretmen Eğitimi Bölümü'nden Öğretim Üyelerince başlatılan, temel yeterliklerin geliştirilmesine yönelik Ekip Çalışması, Eğitim ve Teknoloji Projesidir. Bu kişiler ;eğitim çalışmalarındaki uygulamalar, özel öğretici araştırma ve pedagojik, fizyolojik açıdan derin tecrübeye sahip kişilerdir.
IDIal,okullarda görev yapan öğretmenlerin, çağdaş yaşamda karşılaşılan zorluk ve problemlerle başedebilmeleri için onlara yaratıcı yöntemler, hizmet içi eğitim ve öğrencilerin transversal temel yeterliklerini bütüncül bir yaklaşımla geliştirecek öğretim materyalleri sağlamak suretiyle destek olmayı hedeflemiş bir projedir.
Sayfa 1 / 2