barra

Ortaklar

Intercultural Co-operation Foundation (Bulgaristan) /Kültürlerarası Dayanışma Vakfı

Kısaltması ICCF olan Intercultural Co-operation Foundation, 2003 yılında kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim projelerinin gerçekleştirilmesinde, dinamik ve sürekli değişkenlik gösteren günümüz dünyasında ortaya çıkan öğrenci ihtiyaçlarına öğretmenlerin daha etkin bir şekilde cevap verebilmeleri için gerekli olan çağdaş eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesini desteklemek suretiyle aktif rol oynamaktadır. Ulusal, bölgesel, Avrupa ve uluslar arası düzeylerde karşılıklı hoşgörü,uyum, saygı ve dayanışma esaslı ilişkilerin kurulmasına destek olmak; fikirler ve örnek uygulamaların serbestçe dolaşımını desteklemek ve teşvik etmek; sürdürülebilir kalkınma ve toplumların ilerlemesine, bilginin yaygınlaştırılmasına katkı yapan girişimlere destek vermek suretiyle katkıda bulunmak vb. ICCF nin amaçlarından bazılarıdır. Ulusal düzeyde ICCF, eğitim kurumları (okul ve üniversiteler), diğer sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim birimleriyle işbirliği yapar. On yıl önceki kuruluşundan bu yana ICCF, Avrupa Birliği destekli, Yaşam Boyu Öğrenme ve Sokrates Programları kapsamında olmak üzere on bir uluslararası projede başlatıcı veya ortak olarak yer almıştır.Bu projelerden bazıları çok dillilik ve kültürlerarası problematiği alanında, diğerleri de öğretmen nitelikleri ve öğretim materyalleri ve kaynakları üretimiyle ilgili konulara yönelik olmuştur.

Web sitesi: http://www.iccfound.org

 

USGM4          Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (İtalya)

Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (USGM) ,İtalya'da "Açık Üniversite" modelini takiben ilk fen edebiyat kulübüdür.İtalya Üniversiteler ve Araştırmalar Bakanlığınca 2004 yılında (MUR M.D. Mart 2004),bilgi üretmek ve yaymak; İtalya ve dünyadan herkese doğru öğrenme araçlarına erişim imkanı sağlamak amacıyla ilk İtalyan açık üniversitesi olarak kurulmuştur.
USGM, en gelişmiş teknolojik çözümler sunabilmek için uygun araştırma stratejileri geliştirerek ve çalıştay, seminer gibi etkinliklere sabit merkezli olmayan iletişim araçlarını (e öğrenme, chat, forum, video konferans, vb.) entegre ederek yenilikçi öğrenim yöntemlerini benimser. Bu Açık Üniversite modeli bilgi toplumu içinde güdüleyici faktörü temsil etmekle beraber mesleki eğitim, bilgi üretimi ve dijital kültür paylaşımında stratejik işlevlere sahip olabilme kabiliyetindedir.

Web Sitesi: http://www.unimarconi.it

 

Alden biesen wit zwart   Landcommanderij Alden Biesen (Belçika)

The Landcommanderij Alden Biesen, Flaman (Belçika) Hükümeti Kültür Bakanlığı, Sanat ve Miras Dairesi bünyesinde bulunan bir devlet kültür merkezidir. Merkez uluslar arası bir kültür ve eğitim merkezi olmayı hedeflemekte olup, tarihi bir kale içinde bulunan barınma ve toplanma tesisleriyle beraber yüksek standartlarda bir altyapıya sahiptir. Üst düzey uluslararası kültürel organizasyonları, bir açık hava operası, uluslararası hikaye anlatma festivaliyle bir turistik merkez olarak da ünlüdür.

Alden Biesen Merkezi, ulusal ve uluslar arası kurslar, seminerler ve konferans organizasyonlarının yanı sıra öğretmenler ve yetişkin eğitimi verenler için Avrupa Meseleleri, öz değerlendirme, uluslar arası proje yönetimi, sosyal ağ oluşturma, Avrupa vatandaşlığı; yetişkinler ve yetişkin eğiticileri için de kültürel miras konularında hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemekte ve yürütmektedir.

Merkezin eğitim ekibi uluslar arası projelerde son derece aktiftir. Alden Biesen, bu tür projelerde yer alarak en güncel ve yeni bilgileri edinip ön uygulamalarını gerçekleştirir ve bu kazanımların eğitimini verip yaygınlaştırmasına geçmeden önce uzmanlık kazanmış olmaktadır.

Alden Biesen,çeşitli Grundtvig projelerinin yanı sıra GINCO (Grundtvig International Network of Course Organisers ) ile GINCO T&T (training for Grundtvig course organisers) arasında ağ koordinasyonları da gerçekleştirmiş; ComNet (ağ oluşturma ve eğitim üzerine), VIP and VILMA (örgün ve yaygın öğrenim dışı öğrenme geçerlilik onayı konusunda ) ve ECHOE (kültürel miras ve açık hava/okul dışı eğitim ) de ortak olarak yer almıştır.

Web Sitesi: http://www.alden-biesen.be

 

doga-logo  Doga Schools (Türkiye)

Doğa Okulları İstanbul'da 46, Türkiye genelinde (İstanbul dışında) 47 adet okul, Kıbrıs'ta 2 adet kampusun yanı sıra Kanada'daki Doğa Koleji'ni de işletmekte ve bu okullarda toplam 40000 öğrenci eğitim görmekte, 5000 personel görev yapmaktadır. Doğa Okulları'nın amacı öğrencilere çok yönlü, katılımcı, yaratıcı ve duyarlı bir bireysel gelişim sağlamaktır. Kurumun öğretim ve idari kadrosu aralarında girişimciliğe teşvik (t-MBA Programı),ekolojik bilinç ve doğa ilişkisinin de bulunduğu (Doğal Öğrenim Konsepti) yenilikçi öğretim kavramlarının geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerine bizzat yoğunlaşmakta; genel müfredata entegre bir biçimde, öğrencilerin ders dışı etkinliklerle temel yeterliklerinin yoğun gelişimi hususunda çok yoğun çaba sarfetmektedirler. Doğa Okulları, 2009 yılında "Çocuk Üniversitesi" girişimini gerçekleştirmiştir. İstanbul Üniversitesi ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) destekli olan bu girişimin amacı, 10-17 yaş diliminde bulunan doğuştan yetenekli gençlerin yaz okulları, çalıştaylar, bilimsel geziler ve bilimsel öğretim modüllerine yönlendirilip, çeşitli alanlardan önde gelen bilim insanlarınca verilecek müfredat ve ders dışı bilgilere erişimini sağlamaktır.Programın kuruluş amaçlarından birisi de öğrencilerin yeteneklerini erken farkedip odaklanmaları ve bu bağlamda geleceğe yönelik doğru eğitim ve kariyer seçimini yapabilecekleri doğru kaynakları sağlamaktır. 

Doğa Okulları politakasında Avrupa Projeleri, içinde bulunduğumuz yeni çağın gerektirdiği iletişimci, duyarlı ve sorumlu öğrenci jenerasyonunun şekillendirilmesinde bir araç olduğuna inandıkları için hayati öneme sahiptir. Doğa Okulları bünyesinde ulusal ağda bulunan birçok okul her yıl çeşitli Comenius Okul Ortaklığı projelerini başlatır ya da işitirakçi olarak katılır.Doğa Okulları ayrıca fonlanması Transversal Program KA3 ICT çerçevesinde yapılmış bir LLP merkezi proje olan NTSE ve erken okul eğitiminde, öğrencinin ekolojik ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili hususlarda bilincini artıran bir süreç bağlamında Yaşam Boyu Öğrenme temel yeterliliklerini kazanması için gerekli keşifleri yapmasını sağlayan bir Comenius Çok Uluslu Projesi olan SUSTAIN projelerini de başarıyla yürütmektedir.

Doğa Okulları öğrencileri, kadrosu ve bünyesindeki şubeleriyle ulusal ve uluslar arası bağlamlarda eğitim inisiyatiflerini yaygınlaştırmak ve uygulamaya geçirmek için çok büyük bir kapasiteye sahiptir.

Web Sitesi: http://www.dogaschools.com

 

logo space     Space Camp Turkey (Turkey)/Türkiye Uzay Kampı

Türkiye Uzay Kampı ,bir uzay ve bilim eğitim merkezi olarak , öncelikli amaç olarak dünyanın her yerinden gençleri fen, matematik ve teknoloji alanlarında kariyerlere motive etmeye odaklıdır. Etkileşimli (interaktif) uzay similasyonları sayesinde hem gençler hem de yetişkinler iletişim, ekip çalışması ve liderlik alanlarında dinamik, eğlenceli bir ortamda deneyim ve bilgi kazanırlar. 

Türkiye Uzay Kampı'ndaki programlar,katılımcılara uzayda yaşama ve bulunma hissini daha yaşatmak amacıyla similatörlere büyük önem vermekte, yoğunlaşmaktadır. Uzaya ulaşmak sadece 8 ½ dakika sürerken, gerçek bir uzay görevine hazırlanmak yıllar almaktadır.Türkiye Uzay Kampı'nda biz ,yıllarca sürecek nitelikte bir uzay görev çalışmasını 2, 5 ve 6 şar günlük programlara sıkıştırıyoruz.

Türkiye Uzay kampı, dünyadaki üçüncü uzay kampıdır.Türkiye, Orta Doğu, Doğu -Batı Avrupa ve Asya'da tek olan böyle bir tesise sahip olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Tesis İzmir'de yüksek teknolojik donanımlı bir park olan Ege Serbest Bölgesinde bulunmakta ve ESBAS tarafından işletilmektedir.

Web Sitesi: http://www.spacecampturkey.com

 

 

 

Last modified on Cuma, 18 Temmuz 2014 08:51