barra

Keys Projesi

Keys Projesi'nin amacı , Yaşam Boyu Öğrenmenin temel ilkelerinin edinimini amaçlayan ve tamamlanmış olan beş çok uluslu Comenius Projesinde elde edilmiş başarıların değerlendirilmesi ve desteklenmesi ve dolayısıyla öğretmen ve eğitimcilere, yeterlik temelli eğitimin günümüz yaşamının gerekliliklerine uygun bir şekilde verilmesinde destek olmaktır.

keys collage

Söz konusu bu projeler SUSTAIN, AQUEDUCT, KeyTTT, READIT, IdiaL projeleri olup Türkiye, Bulgaristan, İtalya ve Belçika'da düzenlenecek olan dört Ulusal İnteraktif Seminerde değerlendirileceklerdir. KEYS Proje Ortaklarının niyeti bu projelerin ürün ve çıktılarının metodolojik dayanaklarını, değerlendirmeye esas olmak üzere detaylı bir şekilde inceleyerek,daha büyük bağlam ve çevrelerde etkin bir yeterlik temelli eğitimin gerçekleşmesi için en uygun metodolojik desteği vermektir.Uzmanlarca yapılacak incelemeler doğrultusunda ortaklar ,proje hedef guruplarından, yöntemlerin uygulanabilirlik,aktarılabilirlik ve etkinliğine yönelik geribildirimleri uygulayıcıların bakış açısı ve günümüzün eğitim bağlamının da göz önüne alındığı bir çerçeveden elde edeceklerdir.


Hedef Grup:Ulusal ve uluslar arası nitelikteki okullardaki öğretmenler ve eğitimciler

 

Last modified on Salı, 01 Temmuz 2014 14:26
More in this category: Keys Çıktıları »